Darłowskie Centrum Wolontariatu

Promocja naszych działań !

Nasze stowarzyszenie walczy o sterylizację od momentu naszego zarejestrowania się. Wcześniej indywidualne działania naszych członków znane już  były darłowskiemu społeczeństwu. Nasze przystąpienie do programu to jedna z wielu  inicjatyw, właśnie na rzecz sterylizacji. Na szczęście udało nam się zdobyć grant J i realizować nasze działania.  Takich pomysłów mamy  znacznie więcej, bo koszty takiego zabiegu są dosyć wysokie. Sam zabieg to nie wszystko, ponieważ wiele z tych zwierząt cierpi na ropomacicze, wiele z nich wymaga dalszej opieki.  Po zabiegu trzeba podać antybiotyki i zabezpieczyć takiego zwierzaka. Dlatego też wciąż nasze głowy pracują jak zdobyć fundusze. Tym razem cała kwota  grantu przeznaczona jest na same zabiegi, reszta kosztów jest już naszym kłopotem. Wkładem własnym jest nasza praca jako wolontariuszy, a jest to naprawdę niełatwe. Zależy  nam, aby jak najwięcej zwierząt trafiło na zabiegi. Zależy nam na ograniczaniu ilości  kociaków i szczeniaków, które później rozdawane są na lewo i prawo L Dlatego też z naszymi ogłoszeniami chcemy dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Wciąż nagłaśniamy problem nadmiernej populacji kotów i bezdomnych psów. Za pomocą programu „Działaj lokalnie” trafimy do świadomości ludzi. Zainteresowani dzwonią do nas, chcą wiedzieć na czym polegają zabiegi i jak do takiego programu przystąpić. Limit dla kociaków wyczerpał się w miesiąc ! Równolegle do programu „Działaj lokalnie” podejmujemy wiele innych inicjatyw połączonych z reklamą programu. Organizowaliśmy projekcję seansu filmu KEDI w naszym kinie, gdzie dodatkowo zbieraliśmy fundusze właśnie na zabezpieczenie tych zabiegów. Na festiwalu reggae sprzedawaliśmy gadżety, na bazarkach internetowych prowadzimy sprzedaż różnych przedmiotów, bierzemy udział w różnych imprezach lokalnych, gdzie informujemy o programie i uświadamiamy właścicieli psów i kotów. Uczestnictwo w programie „Działaj lokalnie” jest więc kontynuacją naszych działań statutowych i na pewno na nim się nie zakończy. Nasze ulotki trafiają do ludzi we wszystkich w mieście  i w gminie, akcja promocyjna na FB i w prasie lokalnej dodatkowo pomaga nagłośnić program „Działaj lokalnie” i naszą akcję J  

 

 

zobacz informację o projekcie

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce