Darłowskie Centrum Wolontariatu

PROJEKTY

Lokalizacja projektów na mapie Google Maps

Edycja projektów:
20172016201520142013201220112010
Sala zabaw w świetlicy   wiejskiej - uczy, bawi i wychowuje.

Sala zabaw w świetlicy wiejskiej - uczy, bawi i wychowuje.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

87,68% 4 271,00zł 2107d 9h 0

Głównym celem naszego projektu jest stworzenie dzieciom miejsca gdzie w sposób przyjemny, aktywny, bezpieczny i wartościowy będą mogły spędzać swój czas wolny oraz pobudzenie lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 

 

zobacz więcej ...

 

Świetlica bez barier

Świetlica bez barier

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie

94,11% 4 790,00zł 2107d 9h 0

Celem projektu jest rozszerzenie działalności i zwiększenie ilości osób na organizowanych spotkaniach, co umożliwi nam doposażenie świetlicy. Jest ona naszym dobrem wspólnym, dlatego wszyscy członkowie związku dbają o jej wygląd i stałe ulepszanie. Biorąc pod uwagę wiek emerytów i często związane z tym dolegliwości zdrowotne, stale dążymy do poprawy warunków w świetlicy a także stworzenia miłej atmosfery. Zaangażowanie młodzieży i pozostałych mieszkańców miasta wymaga również zadbania o bezpieczeństwo w świetlicy. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność w ramach projektu spełni oczekiwania bywalców świetlicy powodując jednocześnie zwiększenia zaangażowania w sparawy społeczne i działania lokalne.

 

zobacz więcej ...

 

Ponad podziałami

Ponad podziałami

Ochotnicza Straż Pożarna

95,20% 5 944,00zł 2107d 9h 0

Celem projektu jest wybudowanie wiaty drewnianej o powierzchni 36 metrów kwadratowych. Zgodnie z założeniem miałoby to być miejsce spotkań wszystkich mieszkańców wsi Dobiesław, Wiekowo, Wiekowice. Za pomocą tego projektu chcielibyśmy aktywować lokalną społeczność do wspólnych działań na rzecz naszego rejonu. W tym miejscu miałyby odbywać się cykliczne imprezy takie, jak Dzień Strażaka i Turnieje Strażackie, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca. Naszym celem będzie również wsparcie osób starszych, dla których zostanie zorganizowany Dzień Seniora. W miesiącu wrześniu zorganizujemy plenerowe warsztaty komunikacji interpersonalnej, które będą miały na celu popraw relacji międzyludzkich i i wzmocnienie współpracy między mieszkańcami. Warsztaty te zostaną przeprowadzone przez studentów Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Pedagogiki. Ponieważ w Zespole Szkół Społecznych w Dobiesławiu działa koło teatralne nasza społeczność będzie miała możliwość nieodpłatnego udziału w różnego rodzaju przedstawieniach. Jednocześnie miejsce to, z uwagi na swoją
lokalizację będzie służyć potrzebom młodzieży szkolnej do organizacji lekcji plenerowych oraz innych wydarzeń okolicznościowych.

 

zobacz więcej ...

 

ROWEROWY RAJd

Grupa rowerowa D-TEAM

81,33% 3 485,00zł 2107d 9h 0

Głównym celem projektu jest zachęcenie mieszkańców gminy Darłowo do aktywnego spędzania czasu na rowerze.
Cele szczegółowe:
-opracowanie i opisanie atrakcyjnych i bezpiecznych tras rowerowych oraz udostępnienie ich w
internecie (dostępne na oficjalnej stronie D-TEAM oraz udostępnienie ich zainteresowanym samorządom, portalom turystycznym)
-propagowanie roweru jako całorocznego, zdrowego i ekologicznego stylu życia
-zwrócenie uwagi na potrzeby rowerzystów jako pełnoprawnych użytkowników dróg
-wzmacnianie poczucia patriotyzmu lokalnego
-poznawanie walorów turystycznych gminy Darłowo
-zwrócenie uwagi na niedostatki infrastruktury rowerowej w okolicy (prawidłowo wykonanych i
oznaczonych dróg rowerowych oraz brak stojaków rowerowych).

 

zobacz więcej ...

 

Rewitalizacja boiska wiejskiego Aktywni razem

Zespół Szłół Społecznych w Słowinie

86,43% 5 000,00zł 2107d 9h 0

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie bezpiecznego boiska, z którego mogłaby korzystać społeczność lokalna, dzieci oraz młodzież z ZSS w Słowinie. Zaproponowanie aktywnej alternatywy spędzania wolnego czasu podczas organizowanych meczów towarzyskich, turniejów szkolnych, imprez o charakterze masowym. Wspomnieć należy jeszcze o integracji środowiska lokalnego pod kątem wspólnego działania, na rzecz rozwoju miejscowości w której mieszkają i żyją. Mógłby to być początek wskrzeszania idei utworzenia drużyny piłkarskiej złożonej z najbardziej aktywnych i sprawnych Słowinian.
Szanowna Komisjo, niniejszy wniosek jest bardzo zbliżony do wniosku z roku poprzedniego. Nadal bowiem borykamy się z tymi samymi problemami. Nie posiadamy miejsca, które lokalnej społeczności i szkole pozwalałoby na rozwijanie sprawności fizycznej.

 

zobacz więcej ...

 

Supermeni na rowerach

Supermeni na rowerach

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na szlaku"

93,33% 4 200,00zł 2107d 9h 0

Celem projektu jest promocja sportu i czynnego spędzania wolnego czasu oraz zwiększenie integracji mieszkańców poprzez udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy pod okiem ratowników.

 

zobacz więcej ...

 

Zadbajmy o boisko bo to  nasze schronisko

Zadbajmy o boisko bo to nasze schronisko

KS LZS Kowalewice

95,24% 6 000,00zł 2107d 9h 0

Celem projektu jest integracja społeczenstwa wśród mieszkańców, wyremontowanie szatni, wykonanie i obsadzenie 2 sztuk nowych bramek piłkarskich przez mieszkanców, rozpowszechnienie sportu wśród okolicznych ludzi niezależnie od wieku, odciągnięcie młodzieży od komputerów, gdyż zorganizowanie czasu wolnego na wsi wymaga kreatywności. Ponadto istotnym celem projektu jest poprawienie estetyki wsi poprzez wspólną pracę, integrację i zadowolenie po wykonaniu działania.

 

zobacz więcej ...

 

Wspólnie dla Kusic

Nasze kulinarne tradycje

Wspólnie dla Kusic

73,33% 4 400,00zł 2107d 9h 0

Głównym celem projektu jest integracja i zwiększenie aktywności mieszkańców Kusic poprzez
organizację wspólnych warsztatów kulinarnych dla dzieci i dorosłych oraz festynów. Pragniemy także wzmocnić wiarę mieszkańców w ich możliwości poprzez pokazanie, że także w ich środowisku można wspólnie coś zorganizować i razem realizować ciekawe projekty. Chcemy pokazać, że my też posiadamy wypracowane tradycje tworzące naszą lokalna kulturę. Wspólne działanie dodaje siły i energii, a tą energią chcemy zarażać coraz więcej naszych mieszkańców.

 

zobacz więcej ...

 

Seniorzy i młodzież razem się uczą, bawią i odpoczywają bo swoją salę wiejską mają.

Stowarzyszenie Łętowska Dolina

95,24% 6 000,00zł 2107d 9h 0

Celem głównym jest integracja mieszkańców i ich aktywizacja poprzez wspólną organizację warsztatów i biesiady w sali wiejskiej.
Cel główny osiągniemy poprzez realizację następujących celów szczegółowych;
1)integracja młodzieży szkolnej i ludzi po 50-ce poprzez organizację wspólnych warsztatów
tematycznych na sali wiejskiej, organizacja spotkania integracyjnego na boisku,
2) Założenie kółka tanecznego na sali wiejskiej. Wykupienie lekcji nauki tańca w profesjonalnej szkole tańca oraz strojów dla powstałego zespołu.
3)Wspólne przygotowanie Biesiady dla Seniora, wystawy fotograficznej z przebiegu projektu i prac wykonanych na warsztatach.

 

zobacz więcej ...

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce