Darłowskie Centrum Wolontariatu

PROJEKTY

Lokalizacja projektów na mapie Google Maps

Edycja projektów:
20172016201520142013201220112010
NOSKOWO - NASZA MAŁA OJCZYZNA

NOSKOWO - NASZA MAŁA OJCZYZNA

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "POGOŃ" NOSKOWO

87,90% 5 450,00zł 2484d 11h 0

Celem projektu jest POBUDZENIE WIĘZI, ZWIĘKSZENIE INTEGRACJI MIESZKANCÓW poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego, jakim jest wybudowanie wiaty - miejsca wspólnych spotkań oraz oczyszczenie i zagospodarowanie terenów wokół stawu, utrzymanie na tych terenach czystości i stanu zapewniającego wykorzystanie i wypoczynek lokalnej społeczności.

 

zobacz więcej ...

 

ŁĘTOWSKIE MALOWANKI, CZYLI KOLOROWA PRZEMIANA SALI WIEJSKIEJ - WSPÓLNE DZIAŁANIE I ODPOCZYWANIE

ŁĘTOWSKIE MALOWANKI, CZYLI KOLOROWA PRZEMIANA SALI WIEJSKIEJ - WSPÓLNE DZIAŁANIE I ODPOCZYWANIE

61,29% 5 700,00zł 2484d 11h 0

Główny cel projektu to integracja i współdziałanie ludzi zdrowych i niepełnosprawnych - bez względu na wiek, bez względu na jakiekolwiek podziały. Wspólne działania mają za zadanie zbliżyć do siebie mieszkańców i pomóc w otwarciu się na drugiego człowieka. Kolorowa przemiana dotyczyć ma nie tylko sali, ale i też samopoczucia uczestników, a własnoręcznie pomalowanie chociaż niewielkiego skrawka elewacji może przynieść dużo radości i poczucia dumy.

 

zobacz więcej ...

 

TĘCZOWY JEŻ WITA NA PLACU ZABAW W JEŻYCACH

44,39% 5 578,00zł 2484d 11h 0

Plac zabaw to miejsce integracji i rozwoju najmłodszych dzieci oraz młodzieży. Projekt utworzenia takiego placu ma za zadanie uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale i dla mieszkańców ościennych miejscowości i osób odwiedzających miejscowość. Poprzez współpracę nad projektem każdy mieszkaniec może nauczyć się koordynowania i planowania wspólnej pracy, a także przyczynić się do wywołania uśmiechu na twarzach dzieci.

 

zobacz więcej ...

 

CZYM WIATA BOGATA

56,65% 5 070,00zł 2484d 11h 3

Celem naszego projektu jest zbudowanie trwałych więzi społecznych poprzez wspólną inicjatywę.

Stworzenie miejsca spotkań w okresie letnim uatrakcyjni również naszą wieś pod względem rekreacyjnym i turystycznym. Realizacja tego projektu pozwoli nam przekonać mieszkańców wsi, że wspólnymi siłami można osiągnąć więcej. Aktywność nie jest cechą, której trzeba się wstydzić.

 

zobacz więcej ...

 

BĄDŹ BEZPIECZNY

35,82% 5 358,00zł 2484d 11h 0

Głównym celem naszego projektu jest przygotowanie uczniów a także społeczności lokalnej do rozważnego i mądrego korzystania z dróg a także kształtowanie właściwych postaw oraz rozwijanie takich funkcji psychicznych i umiejętności, które będą stanowiły podstawę odpowiedzialnego, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym pieszym jak i rowerowym.

 

zobacz więcej ...

 

BABY, BABKI, BABECZKI

STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH W SŁAWSKU

54,03% 5 700,00zł 2484d 11h 0

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie i zainspirowanie nie tylko kobiet z naszej wsi ale też wszystkich mieszkańców do podjęcia działań na rzecz swojego własnego rozwoju, integrowanie się, możliwość spotkania się, wspólnej pracy i zabawy poprzez udział w zajęciach dopasowanych do swoich zainteresowań. chcemy żeby wyszli z domu, uwierzyli w siebie, zrobili coś dla siebie, mieli szansę pokazania się poza ich własnym podwórkiem. Niektórzy mieszkańcy naszej miejscowości w ogóle się nie znają. Brak integracji, brak więzi wpływa na brak przynależności do swojego miejsca zamieszkania. Zależy nam na promocji i na rozwoju naszej wsi, a stanie sie to tylko wtedy gdy zintegrowani mieszkańcy będą wspólnie się jednoczyć i działać wokół konkretnego dobra, które jest dobrem dla nas wszystkich.

 

zobacz więcej ...

 

ROWERAMI NA SPOTKANIE Z LEŚNIKAMI

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na szlaku"

69,22% 5 215,00zł 2484d 11h 1

Celem projektu jest promocja turystycznych walorów Gminy, zwiększenie integracji mieszkańców, poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest oznakowanie 4 tras rowerowych oraz opracowanie ulotek promujących te trasy.

Ukazanie mieszkańcom sposobu na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w wycieczkach rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na szlaku", które przyczynią się do nawiązania przyjaźni i pogłębienie więzi rodzinnych, czy też społecznych poprawienie warunków sprzyjających spędzeniu wolnego czasu dla mieszkańców.

 

zobacz więcej ...

 

GOLIAT - KUŹNIĄ CHARAKTERÓW

GOLIAT - KUŹNIĄ CHARAKTERÓW

Grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych morskich

36,61% 3 350,00zł 2484d 11h 0

Podczas realizacji projektu chcemy, aby młodzież zdobyła umiejętności szkutniczo- żeglarskie niezbędne w pracy na morzu. Działania projektu pozwolą młodzieży nauczyć się, w jaki sposób kreatywnie organizować czas wolny. Konieczność poszukiwania partnerów pobudzi młodzież do działania na rzecz społeczności lokalnej, wzmocni wiarę we własne siły. Głównym naszym celem będzie rozwijanie wśród społeczności lokalnej zainteresowań żeglarstwem, pokazanie jego zalet oraz korzyści z jego uprawiania.

Pragniemy, aby odbudowa "Goliata" stała się symbolem odbudowy żeglarstwa w Królewskim Mieście Darłowo.

 

zobacz więcej ...

 

WRESZCIE PORA NA SENIORA

Fundacja "Rodzina" w Sławnie

55,33% 4 150,00zł 2484d 11h 0

Głównym celem naszego projektu "Wreszcie pora na seniora" jest aktywizowanie grupy marginalizowanych i autowykluczanych seniorów do działań w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Chcemy pokazać uczestnikom, a także szerszemu ogółowi emerytów, że starość może być piękna, aktywna i kreatywna, że można i trzeba robić coś przyjemnego i pożytecznego dla siebie i innych, nawet bez własnych nakładów finansowych. Stąd zamierzamy wychodzić z niektórymi działaniami poza krąg beneficjentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

zobacz więcej ...

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce