Darłowskie Centrum Wolontariatu

Zorganizowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z miejscowości Pałówko

Ochotnicza Straż Pożarna w Pałówku

64,75% 1 300,00zł 2403d 6h 0

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Pałówku

Telefon: 501-955-124


Adres e-mail: i.urbanska@postomino.pl

Osoba kontaktowa: Krzysztof Urbański


Wysokość dotacji: 1300 zł


Całkowita wartość: 2007.62 złCel projektu:
Celem projektu była integracja społeczna poprzez wspólne zaangażowanie się zarówno dzieci, młodzieży jak i mieszkańców miejscowości.
 

Działania zrealizowane w ramach projektu:
Dnia 22 stycznia 2011r. została zorganizowana integracyjna zabawa mikołajkowa dla dzieci i młodzieży z miejscowości Pałówko. Już w październiku 2010r. odbyło się pierwsze zebranie informacyjne dotyczące ustalenia programu zabawy mikołajkowej. Uczestnicy spotkania mieli miesiąc czasu na zastanowienie się nad propozycją planu zabawy i konkursów. Natomiast dzieci i młodzież wraz z opiekunami systematycznie spotykali się na świetlicy wiejskiej w Pałówku by przygotować kolorowe plakaty z informacją o zabawie mikołajkowej, oraz wykonywali różne ozdoby choinkowe.
Podczas zabawy odbyły się konkursy na króla i królową balu, na najładniejsze przebranie, taniec na gazecie, dmuchanie balonów na czas oraz wiele innych konkurencji przygotowanych przez młodzież. Osoby, które brały udział w konkursach otrzymały nagrody. Wszystkie dzieci uczestniczące w zabawie otrzymały paczki ze słodyczami od Mikołaja i wraz ze swoimi rodzicami bawiły się przy rytmach muzyki.
Rezultaty projektu:
 
Osiągniętym efektem jest integracja mieszkańców oraz poprawa kontaktów społecznych. Korzyści dla społeczności lokalnej jakie przyniósł projekt to przede wszystkim mobilizacja do organizowania w przyszłości wspólnych festynów, spotkań integracyjnych, utrzymywanie dobrych relacji pomiędzy mieszkańcami miejscowości oraz radość dzieci z otrzymanych paczek.
 
Odbiorcy projektu:
Dzieci i młodzieży wraz z rodzicami z Pałówka.
Partnerzy projektu:
Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Gmina Postomino. 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce