Darłowskie Centrum Wolontariatu

Wieczorne pogawędki przy herbatce

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "Razem"

48,87% 3 100,00zł 2403d 5h 0

Realizator projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "Razem"

Telefon: ( 59) 810 97 23

Adres e-mail: a.kurek@poczta.onet.pl

Strona www: http://www.szkolakorlino.pl

Osoba kontaktowa: Aleksandra Kurek

Wysokość dotacji: 3100 zł

Całkowita wartość: 6343.52 zł


 

Cel projektu:
Celem projektu było zorganizowanie czasu wolnego w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem lokalnego potencjału, w formie tematycznych spotkań wpływających na integrację mieszkańców obszaru działania stowarzyszenia.

 


 

Działania zrealizowane w ramach projektu:
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
- organizacja warsztatów plastycznych,

- organizacja warsztatów rękodzielniczych,

- spotkania ze zdrowiem,

- spotkania kulinarne,

- wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni.

 


 

Rezultaty projektu:
Wszystkie zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja projektu pozwoliła na odkrycie nowych pasji i zainteresowań mieszkańców terenu objętego działaniem Stowarzyszenia. Największą atrakcją okazały się spotkania podczas których uczestnicy mieli okazję popisać się swoimi zdolnościami i pasjami-  rękodzielniczymi, plastycznymi czy kulinarnymi.
Największym osiągnięciem jest to, że uczestnicy zajęć proponują tematy kolejnych spotkań i nie wyobrażają braku możliwości realizacji tych spotkań w kolejnym sezonie jesienno- zimowym.
 

 

 

Odbiorcy projektu:
Odbiorcy projektu: dzieci, młodzież, a przede wszystkim osoby starsze zamieszkujące wsie Korlino, Łącko, Łężek i Królewo. W projekcie uczestniczyło 30 osób dorosłych oraz 20 dzieci.
 
Partnerzy projektu:
Gmina Postomino, Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku, Zespół Szkól Społecznych w  

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce