Darłowskie Centrum Wolontariatu

Szczęśliwy Senior

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Otwarte Drzwi"

27,48% 3 510,00zł 2403d 5h 1

Realizator projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Otwarte Drzwi"


Telefon: 609 750 348


Adres e-mail: dusia0507@vp.pl

Osoba kontaktowa: Danuta Puczyńska

Wysokość dotacji: 3500 zł


Całkowita wartość: 12775 złCel projektu:
Głównym celem projektu "Szczęśliwy Senior" było promowanie modelu emeryta jako człowieka nowoczesnego, samodzielnego, powszechnie korzystającego z dóbr kultury i sportu oraz aktywnie uczestniczącego w życiu środowiska lokalnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działania podejmowane podczas realizacji projektu polegały na podniesieniu sprawności fizycznej przy pomocy metody Nordic Walking, kursu samoobrony i zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej. Również zajęcia relaksacyjne i z kinezjologii edukacyjnej poprawiły tok myślenia i zwiększyły poczucie własnej wartości. Zajęcia odbywające się w ramach projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko osób działających w stowarzyszeniu. Utwierdziło to pomysłodawców w przekonaniu, że realizacja takiego projektu była zasadna.

Rezultaty projektu:
W wyniku podjętych działań osiągnięto założony cel przez tworzenie nowych możliwości spędzenia wolnego czasu, propagowanie zdrowego trybu życia oraz nawiązanie nowych znajomości. W grupie osób biorących udział w projekcie zaobserwowano wzrost poczucia własnej wartości oraz włączenie się ich w życie społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu:
Osoby w wieku starszym oraz osoby niepełnosprawne (członkowie stowarzyszenia) - 45 osób.

Partnerzy projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.


 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce