Darłowskie Centrum Wolontariatu

WSPIERAJ

zbiórka
300,00 zł

dotacja
6 000,00 zł

potrzeba jeszcze
300,00 zł

do zebrania
300,00 zł

 

AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

OSP Cisowo

95,24% 6 000,00zł 954d 2h 0

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisowie składa się z 25 członków oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Podstawowymi zadaniami stowarzyszenia jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednym z celów działań OSP jest rozwijanie wśród jej członków kultury fizycznej i sportu a także udoskonalanie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez szkolenia oraz kursy.
Członkowie naszej jednostki posiadają kurs podstawowy strażaka ratownika, kursy specjalistyczne, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Działanie Ochotniczej Straży Pożarnej ma swoją wieloletnią tradycje przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Dlatego też, już od najmłodszych lat staramy się szkolić członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Głównym celem projektu jest edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy zarówno w naszej jak i w pobliskich miejscowościach.W ramach realizacji projektu zamierzamy podnieść poziom wiedzy mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy.Jesteśmy świadomi, że dzieci oraz młodzież są uczone podstaw pierwszej pomocy w szkole. W naszym projekcie chcemy poszerzyć tą wiedzę. Z doświadczenia wiemy jak ważna jest praktyka i utrwalanie wiedzy.

Projekt realizowany będzie od 14 lipca 2017r. do 05 listopada 2017r. 

 

Zajęcia w Kopań!

W dniach 9-10 sierpnia oraz 16-17 sierpnia dzieci z miejscowości Kopań przekonały się jak łatwo jest nauczyć się pierwszej pomocy. Na pierwszych zajęciach przypomnieliśmy sobie numery alarmowe oraz najważniejsze informacje jakie musimy podać zgłaszając wypadek. Kolejną część poświęciliśmy na naukę i ćwiczenia z zakresu opatrywania ran, złamań oraz postępowania z osobą ranną aż do przyjazdu służb ratunkowych  Zarówno dzieci i jak i młodzież co raz bardziej zaskakują nas swoją wiedzą i zaangażowaniem na zajęciach! 

Drugą, dwudniową część zajęć poświęciliśmy na naukę RKO, opracowanie schematu postępowania z poszkodowanym oraz szkolenie dotychczasowych umiejętności. Uczestnicy naszych szkoleń, nawet Ci najmłodsi odważnie ...

 

zobacz więcej ...

 

Zakończenie zajęć w Cisowie!

Działo się, ooj działo!  2 oraz 3 sierpnia odbyły się ostatnie zajęcia w Cisowie. Przedostatni dzień poświęciliśmy na naukę RKO, czyli jak pomóc poszkodowanemu, który jest nieprzytomny i nie oddycha. Przed tym, przypomnieliśmy sobie schemat postępowania w każdym możliwym przypadku. Na koniec, to co Nasi uczestnicy lubią najbardziej- Ćwiczenia praktyczne! Ostatniego dnia doskonaliliśmy swoje umiejętności zdobyte na poprzednich zajęciach, od numerów alarmowych po pozycję boczną bezpieczną, bandażowanie ran, złamania czy też zadławienia. Na koniec stworzyliśmy plakaty informujące o zagrożeniach i o tym jak postępować. Każdy z dzielnych bohaterów został nagrodzony pamiątkowym dyplomem.

 

zobacz więcej ...

 

Kolejne spotkanie za nami

Pierwsza pomoc jest dziecinnie prosta!Po raz kolejny na Naszych zajęciach udowodnili to wszyscy obecni! Ocena stanu poszkodowanego, zaopatrywanie ran, złamań? To dla nich pestka :) Oj rosną nam mali super bohaterowie

 

zobacz więcej ...

 

Pierwsze szkolenie!

No i mamy to ! Pierwsze zajęcia szkoleniowe za nami. 27 lipca odbyły się pierwsze zajęcia prowadzone w ramach projektu "Działaj Lokalnie". Na spotkaniu poruszony został temat zagrożeń zarówno tych które mogą nam się przydarzyć w domu, w szkole, na podwórku jak i te z którymi mamy do czynienia najczęściej w wakacje. Wspólnie przypomnieliśmy sobie najważniejsze numery ratunkowe 997, 998, 999, 112. Co więcej każda chętna osoba uczestnicząca w dzisiejszym szkoleniu miała możliwość przeprowadzenia akcji ratunkowej, a na koniec ułożenia poszkodowanej osoby w pozycji bocznej ustalonej. Odważnie i bezbłędnie wykonywali to nawet najmłodsi uczestnicy naszego spotkania, jeszcze raz wielkie brawa dla nich "Mali Mistrzowie". Omówione zostały również omdlenia i ...

 

zobacz więcej ...

 

Szkolenie dotyczące promocji

W dniu dzisiejszym (tj. 18.07.2017r.) uczestniczyliśmy w szkoleniu dotyczącym promocji projektu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.

 

zobacz więcej ...

 

Szkolenie "praktyczne porady księgowe"

Przed rozpoczęciem realizacji projektu tj. 12.07.2017r. wybraliśmy się do Darłowskiego Centrum Wolontariatu na szkolenie z księgową dotyczce rozliczania projektu.

 

zobacz więcej ...

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce