Darłowskie Centrum Wolontariatu

PARTNERZY ODL

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Darłowskie Centrum Wolontariatu, które w 2010 roku zostało Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Struktura DL

Realizacja programu "Działaj Lokalnie" w powiecie sławieńskim odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Sławieńskiego, a przyznanie dotacji jest możliwe dzięki wsparciu biznesu zaangażowanego społecznie,

 

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce