Darłowskie Centrum Wolontariatu

MATERIAŁY DL

Poniżej zamieszczamy materiały, dokumenty i pliki logotypów do pobrania wraz ze wskazówkami ich użytkowania lub odnośniki do stron, gdzie można je znaleźć.

Strona ogólnopolska Programu Działaj Lokalnie z logotypami oraz materiałami promocyjnymi i pomocniczymi do pobrania.

 

----> LINKhttp://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

 

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami Programu – siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Sieć ODL tworzą stowarzyszenia i fundacje, które są wyłaniane w otwartych konkursach. Obecnie liczy ona 66 organizacji. Co roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) przekazuje środki wszystkim członkom Sieci. Oprócz tego każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii pozyskiwania 1% podatku na rzecz organizacji społecznych). Przeznacza je na dotacje w lokalnych konkursach grantowych, które co roku ogłasza na swoim terenie, ewentualnie na finansowanie części kosztów realizacji konkursów. W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

 

 

Załączniki:

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce